1- KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI’nın  “www.baskısepette.com” alan adlı internet sitesi üzerinden satılan ve aşağıda nitelik ile satış fiyatı belirlenen mal ve hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 20237 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

2- TARAFLAR

SATICI

Satıcı İsim/Unvanı: Genç Reklam / Baskı Sepette Nebiye SÖKEN  (www.baskisepette.com)
Satıcı’nın Açık Adresi: Kurtuluş Mah. Biga Cad. Yeni Belediye İş Hanı No: 2/106 Yenice / Çanakkale
Satıcı’nın Telefonu: 0286 474 34 34 / 0545 474 35 34
Satıcı Vergi No: 397 030 13 38
E-Posta Adresi : baskisepette@gmail.com

ALICI
Adı – Soyadı: ……………….
Adresi: ……………………….
Telefon: ……………………….
E-Posta: ……………………….

3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
Ürün/Ürünlerin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

4- GENEL HÜKÜMLER
Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarihtir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza, pandemi önlemleri vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye tasarımını onayladığı ürüne ait sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

“www.baskısepette.com” internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgilerinin” Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Alıcı Tasarımı Onayı
“www.baskısepette.com” internet sitesi üzerinden yapılan ürün seçimi, yazı tipi, metin, metin büyüklüğü, metin içeriği vb. tasarımlar Alıcı tarafından istenilen şekilde düzenlenebilecektir. Tasarımı tamamlanan ürün “Ön Bilgilendirme Formu” okunarak onaylanacaktır. Onaylanan bu ürün Alıcı’ya onay maili ile bildirilir. Onay verilerek baskısına geçilen ürün için cayma hakkına ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesinin sözleşmenin 9. Maddesi hükümleri uygulanır.

Satıcı Tasarımı Onayı
“www.baskısepette.com” internet sitesi üzerinden yapılan ürün seçimi, yazı tipi, metin, metin büyüklüğü, metin içeriği vb. tasarımlar Alıcı’nın istekleri doğrultusunda Satıcı tarafından düzenlenebilecektir. Tasarımı istenilen ürün internet sitesi üzerinden isteklere ilişkin form doldurulduktan sonra “Ön Bilgilendirme Formu” okunarak onaylanacaktır. Satıcı, Alıcı’nın sipariş sırasında vermiş olduğu iletişim bilgilerini kullanarak yazışma programları vasıtasıyla veya e-posta aracılığı ile ürüne ilişkin son tasarımı onaylatacak ve baskıya geçecektir. Onay verilmeyen ürün için baskıya başlanmayacaktır. Onay verilerek baskısına geçilen ürün için cayma hakkına ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesinin sözleşmenin 9. Maddesi hükümleri uygulanır.

5-  CAYMA HAKKI
Cayma Hakkı
“www.baskısepette.com” internet sitesinden yapılan siparişlere ilişkin ürünler 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Satış Sözleşmesi “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15.Maddesi b bendi “Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.”  kapsamındadır. Cayma hakkı konusunda; Alıcı’nın -ürün kişiye özel olması sebebiyle- onay verdiği çalışma basıldıktan sonra cayma hakkı söz konusu değildir. Alıcı baskı için onay vermeden önce bu bilgiyi iş bu form ile kabul etmiş sayılır.
Alıcı baskısız ürünü teslim aldıktan sonra ondört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar.
Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.
Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

İade ve Değişim Hakkı
İade ve değişim konusunda; Alıcı’dan alınan onay ve baskı öncesinde iade veya değişim işlemi gerçekleştirilir. Fakat Alıcı’nın -ürün kişiye özel olması sebebiyle- onay verdiği çalışma basıldıktan sonra iade ve değişim hakkı söz konusu değildir. Alıcı baskı için onay vermeden önce bu bilgiyi “Ön Bilgilendirme Formu” ile kabul etmiş sayılır. Ancak satın alınan üründe Satıcı’dan kaynaklı Baskı, Mürekkep, Kesim vb. hatalarda iade ve değişime ilişkin aşağıdaki hükümler uygulanır.
Ürün iadesi veya değişim için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade veya değişim olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün eksiksiz ve kusursuz olarak iade edilmeden bedel iadesi veya değişim yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

Kredi Kartına İade Prosedürü
Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye iş yeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

6- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta veya telefon numarası üzerinden yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Alıcı ve Satıcı’nın ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7- UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. Alıcı, 6502 sayılı Kanunun 48. Maddesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği 5.Maddesi gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.